Industriālais parks

Gulbenes Industriālais parks – visi apstākļi biznesam


Gulbenes Industriālā parka mērķis ir organizēt un nodrošināt Eiropas līmeņa industriālo zonu, piedāvājot parka dalībniekiem pakalpojumus izdevīgā atrašanās vietā, kas saistīta ar piebraucamo ceļu tīklu un kurā ir attīstīta pasažieru pārvadāšanas satiksme ar Gulbenes pilsētu un apkārtējām apdzīvotām vietām.

Gulbenes Industriālais parks ir lieliska vieta, kur gan pieredzējuši, gan jauni uzņēmēji var realizēt savas biznesa idejas, apgūstot kādu no šobrīd Latvijā piedāvātajiem Eiropas atbalsta projektiem ar atbalsta intensitāti līdz pat 90 %. Katra biznesa ideja ir individuāla, tāpēc uz vietas ir iespēja saņemt kvalitatīvas konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanas, paplašināšanas, nodokļu politikas izpratnes un Eiropas atbalsta projektu realizācijas jautājumos.

  

Industriālo objektu veido rūpniecības ēkas, kuras var izmantot, lai organizētu jebkāda veida ražošanu, sniegtu tehniskos un tirdzniecības pakalpojumus, kā arī nodrošinātu ar daudzveidīgām noliktavām. Parka teritorijā ir pieejami un attīstības projektā paredzēti dažādi, ikdienā nepieciešami pakalpojumi.

Gulbenes Industriālā parka attīstības projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību. Pašvaldība parka teritorijā plāno attīstīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, realizējot Eiropas atbalsta projektu, rekonstruējot ceļus un apgaismojumu